f   y 

pr

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 2560
  • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบ