f   y 

pr

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวกิจกรรม
  • “มนัญญา” เปิดประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อีสาน 20 จังหวัด ปลุกพลังผู้หญิง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ย้ำไม่มีแล้ว ช้างเท้าหน้าเท้าหลัง มีแต่เดินไปด้วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศ